Ungetandpleje

NYHED: Gratis tandpleje for de 18-21 årige

Kilde: Tandlægeforeningen

I dag får alle børn og unge i Danmark tilbudt gratis tandpleje, indtil de fylder 18 år. Når de fylder 18 år, overgår de til voksentandplejen og skal selv betale for at gå til tandlæge.

Men fremover vil unge mellem 18 og 21 år også få tilbudt gratis tandpleje. Det er vedtaget som en del af finansloven, der blev indgået i december 2021.

Det ved vi om ordningen

Der er endnu ikke afklaring om alle detaljer omkring den nye ordning. Men vi ved, at følgende gælder:

  • Tilbuddet træder i kraft i midten af 2022
  • Ordningen indfases gradvist med én årgang om året frem til, at den er fuld implementeret i 2025. Det betyder, at 18-årige bliver omfattet i 2022, 18-19 årige i 2023, 18-20 årige i 2024, og de 18-21 årige i 2025.
  • Når ordningen er fuldt indfaset i 2025, vælger de unge selv, om de vil gå til tandlæge hos en privatpraktiserende tandlæge eller en tandlæge i børne- og ungdomstandplejen. Tandlægeforeningen anbefaler, at man vælger en privatpraktiserende tandlæge, når man fylder 18 år.

Vidste du, at du allerede i dag kan vælge at gå til tandlæge hos en privatpraktiserende tandlæge, fra du er 16 år? Spørg tandplejen i din kommune for mere information

Unge mellem 16 og 21 år har frit valg, om de ønsker at forblive i den kommunale tandpleje, eller om de ønsker at gå hos en privatpraktiserende tandlæge. Tilhører du den aldersgruppe og ønsker at benytte Nørre Aaby Tandlægerne, skal du blot give kommunen besked, hvorefter du kan bestille tid hos os. Dit journalmateriale bliver sendt til klinikken.

Unge mellem 18 og 21 år

Fra det 21. år ophører muligheden for gratis tandbehandling. Samtidig sker der for mange et skift af bolig i forbindelse med uddannelse og job. Erfaringsmæssigt ved vi, at en del ikke får undersøgt tænderne i de år. Det kan blive dyrt at vente med at gå til tandlæge og vi anbefaler derfor regelmæssig tandeftersyn.

Vidste du, at du som medlem hos Sygeforsikringen Danmark, får dækket din statusundersøgelse med 100 % – uanset om du er medlem af gruppe 1,2 eller 5? Du skal blot være mellem 18 og 25 år.

Klik her og læs mere om tilskudsmuligheder
hos Sygeforsikring Danmark 

 

Vi har favorable åbningstider
– vi holder åbent i sommerferie og juleferie – så besøg os, når du besøger din familie.

Unge mellem 16 og 21 år har frit valg, om de ønsker at forblive i den kommunale tandpleje, eller om de ønsker at gå hos en privatpraktiserende tandlæge. Tilhører du den aldersgruppe og ønsker at benytte Nørre Aaby Tandlægerne, skal du blot give kommunen besked, hvorefter du kan bestille tid hos os. Dit journalmateriale bliver sendt til klinikken.


Unge mellem 18 og 21 år
Fra det 21. år ophører muligheden for gratis tandbehandling. Samtidig sker der for mange et skift af bolig i forbindelse med uddannelse og job. Erfaringsmæssigt ved vi, at en del ikke får undersøgt tænderne i de år. Det kan blive dyrt at vente med at gå til tandlæge og vi anbefaler derfor regelmæssig tandeftersyn.

Vidste du, at du som medlem hos Sygeforsikringen Danmark, får dækket din statusundersøgelse med 100 % – uanset om du er medlem af gruppe 1,2 eller 5? Du skal blot være mellem 18 og 25 år.

Klik her og læs mere om tilskudsmuligheder
hos Sygeforsikring Danmark 

Vi har favorable åbningstider 
– vi holder åbent i sommerferie og juleferie – så besøg os, når du besøger din familie.